Страхування заставного майна

Договори страхування укладаються для забезпечення умов згідно з кредитним договором

Договір страхування можуть укласти юридичні й фізичні особи, у тому числі суб’єкти підприємницької діяльності, які володіють, користуються або розпоряджаються майном.

Страхувальником за цим Договором може бути заставодавець (позичальник або майновий поручитель рпозичальника фінансової установи).

Договори страхування укладаються для забезпечення зобов’язань за кредитним договором (або договору про відкриття кредитної лінії).

Вигодонабувачем є банк, що видає кредит і якому належить право на одержання страхового відшкодування у розмірі заборгованості Страхувальника (позичальника) за кредитним договором.

Страхуванню підлягають майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, що перебуває в заставі у Вигодонабувача.

Застрахованими можуть бути:
- будинки, споруди, окремі приміщення (включаючи конструктивні елементи, зовнішнє та внутрішнє оздоблення, вбудоване устаткування і комунікації);
- виробниче, технологічне, торговельне, офісне обладнання й побутова техніка;
- товарно-матеріальні цінності;
- об’єкти незавершеного будівництва;
- інше майно.

Страхові ризики

- вогневі ризики:
пожежа, задимлення в результаті пожежі, виділення сажі й корозійного газу, збиток, завданий при гасінні пожежі;
удар блискавки або вибух кульової блискавки;
вибух газу, використовуваного в побутових цілях;
падіння літальних пілотованих об’єктів, їхніх уламків або вантажу.

- стихійні явища:
буря, ураган, шторм, вихор, смерч;
град, злива;
незвичайні для даної місцевості атмосферні опади;
повінь, паводок; селеві потоки;
землетрус;
зсув ґрунту;
гірські обвали, схід лавин, каменепад;
інші стихійні явища (за домовленістю сторін).

- протиправні дії третіх осіб:
крадіжка зі зламом, грабіж, розбій;
навмисне пошкодження або знищення застрахованого майна третіми особами, включаючи підпал.

- пошкодження водою внаслідок:
аварій технічних систем: водопровідних, каналізаційних, опалювальних, систем пожежогасіння (у тому числі внаслідок їхнього пошкодження в результаті впливу низьких температур);
проникнення води із сусідніх приміщень.

- наїзд на застраховане майно наземних транспортних засобів.

Розмір страхової суми відповідає вартості майна (на підставі звіту про його оцінення, або заставленої вартості) і не може перевищувати дійсної вартості застрахованого майна.

Франшиза
Договором страхування передбачена безумовна франшиза – частина збитку, яку Страховик не відшкодовує і яка у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.

Розмір страхового платежу залежить від:
- виду застрахованого майна;
- переліку страхових ризиків;
- розміру безумовної франшизи;
- характеристик об’єктів страхування;
- строку дії договору страхування й інших чинників, пов’язаних з умовами змісту й зберігання застрахованого майна.

Сплата страхового платежу можлива декількома частинами.

Строк дії договору страхування встановлюється, як правило, на один рік або дорівнювати строку дії договору застави.

Територія дії договору страхування – адреса, за якою знаходиться застрахована нерухомість.

Страхове відшкодування:
- при знищенні майна визначається в розмірі його дійсної вартості до настання страхового випадку, за винятком вартості залишків майна, придатних для подальшого використання або реалізації і франшизи, встановленої за Договором;
- при пошкодженні майна визначається в розмірі витрат на відновлювальний ремонт майна до стану, у якому воно перебувало до настання страхового випадку, за винятком франшизи. Розраховуючи суму витрат на ремонт, до уваги береться знос майна, визначена на підставі експертизи, проведеної суб’єктом оцінної діяльності.

 

Замовленння консультації
Страхування заставного майна
для юридичних осіб