Страхування загальноцивільної відповідальності

За цим продуктом може бути застрахована відповідальність суб’єктів підприємницької діяльності за нанесення  шкоди третім особам і (або) їх майну.

Договір страхування можуть придбати: - торгівельні підприємства і організації (торгівельні центри, ринки і ін..);
- підприємства сфери обслуговування (перукарні, салони краси і ін..);
- підприємства (організації), які експлуатують офісні та адміністративні будівлі, приміщення;
- заклади сфери освіти;
- промислові підприємства тощо.

Договір страхування можуть укласти юридичні особи, фізичні особи – підприємці (як резиденти, так і нерезеденти України), які в процесі діяльності можуть заподіяти шкоду життю, здоров’ю або майну третіх осіб:
- торгові підприємства і організації (торгові центри, ринки тощо);
- підприємства сфери обслуговування (перукарні, салони краси тощо);
- підприємства (організації), що експлуатують офісні і адміністративні будівлі і приміщення;
- освітні установи;
- виробничі підприємства;
- інші організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

Страхуванню підлягають майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з його зобов’язанням згідно з чинним законодавством України відшкодувати шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або майну третіх осіб, й інші витрати, пов’язані зі страховими випадками, що настали в процесі господарської діяльності.

Страховим випадком є факт виникнення у Страхувальника зобов’язання відшкодувати, згідно з чинним законодавством України шкода, заподіяну в результаті своєї діяльності:
- життю, здоров’ю фізичних осіб (смерть, тілесні ушкодження або інші розлади здоров’я, що призвели до зниження або втрати працездатності);
- майну фізичних або юридичних осіб.

Розмір страхової суми встановлюється за згодою сторін з урахуванням індивідуальних характеристик об’єкта, його площі, кількості об’єктів, щодо яких укладається договір страхування, максимального розміру шкоди, яку Страхувальник може заподіяти третім особам, вимог чинного законодавства України тощо.

У договорі страхування у межах загальної страхової суми (агрегатного ліміту відповідальності) можуть бути передбачені ліміти відповідальності ПРОВІДНОЇ за:
- одним страховим випадком;
- видами шкоди, що може бути заподіяна третім особам;
- відшкодуванням претензійних витрат тощо.

Франшиза
Договором страхування передбачена безумовна франшиза – частина збитку, яку ПРОВІДНА не відшкодовує і яка у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.

Розмір франшизи встановлюється у відсотках від страхової суми або в абсолютній сумі за страховим випадком, на кожну потерпілу третю особу тощо.

Страховий платіж визначається виходячи з розміру страхової суми і величини розрахованого страхового тарифу, який залежить від:
- специфіки діяльності Страхувальника;
- розміру франшизи;
- строку дії Договору страхування;
- періодичності сплати страхового платежу тощо.

Розстрочка страхового платежу – можливість сплати платежу декількома частинами.

Строк дії Договору – до 1 року.

Території дії Договору страхування – адреса, за якою проводиться господарська діяльність.

Документи, необхідні для укладення договору страхування:
- письмова заява Страхувальника;
- ліцензія на провадження зазначеного виду діяльності;
- інформація про об’єм послуг, що надаються;
- інша інформація на запит ПРОВІДНОЇ.

Страхове відшкодування виплачується у розмірі понесених третіми особами реальних збитків.

При заподіянні шкоди життю або здоров’ю третіх осіб до суми страхового відшкодування включаються і підлягають відшкодуванню:
- витрати на відшкодування заробітку (доходу), втраченого потерпілою третьою особою внаслідок розладу здоров’я;
- витрати на відновлення здоров’я потерпілою третьої особи: доставлення, розміщення, діагностика, лікування і реабілітація у відповідній установі охорони здоров’я, медичний догляд, лікування в домашніх умовах, придбання медикаментів;
- частина заробітку (доходу), яку у разі смерті потерпілої третьої особи втратили непрацездатні особи, які були на її утриманні або мали право на одержання від неї такого утримання;
- витрати на поховання у разі смерті потерпілої третьої особи, що визначаються у розмірі необхідних і доцільних витрат на підставі документів, що їх підтверджують, і відшкодовуються особі, яка їх здійснила.

У разі знищення або пошкодження майна третіх осіб відшкодуванню підлягає реальний збиток:
- при знищенні майна - у розмірі його дійсної вартості на день настання страхового випадку, з відрахуванням зносу і вартості залишків майна, придатних для подальшого використання або реалізації;
- при пошкодженні майна - у розмірі витрат на його відновлення до стану, в якому майно перебувало до настання страхового випадку.

Додатково за договором страхування можуть бути відшкодовані:
- необхідні витрати на запобігання або зменшення розміру збитку внаслідок страхового випадку;
- необхідні і доцільні витрати Страхувальника за письмової згоди Страховика на з’ясування обставин, причин настання страхового випадку, а також суми збитку;
- претензійні витрати Страхувальника: претензійні (досудові), судові та інші витрати, яких Страхувальник зазнав за попередньою письмовою згодою Страховика для розслідування, врегулювання претензії, захисту або внаслідок проведення судового розгляду.

 

Замовленння консультації
Страхування загальноцивільної відповідальності
для юридичних осіб