Страхування відповідальності при перевезені небезпечних вантажів

При страхуванні вантажів Ви можете одночасно застрахувати відповідальність при транспортуванні. Даний вид є обов’язковим, тому без поліса страхування відповідальності дозвіл відповідних контролюючих органів на транспортування не надається.

Страхування відповідальності під час перевезення небезпечних вантажів - обов’язковий вид страхування. Здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку й правил проведення обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів” від 1 червня 2002 року № 733 зі змінами та доповненнями.

Без наявності договору страхування відповідальності під час перевезення небезпечних вантажів відповідні контролюючі органи не видають дозвіл на здійснення перевезень.

Договір страхування необхідний:
- відправникам небезпечних вантажів;
- перевізникам небезпечних вантажів;
- одержувачам небезпечних вантажів.

Страхуванню підлягають майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству України й пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної при навантаженні, перевезенні або розвантаженні небезпечних вантажів:  
- життю й здоров’ю фізичних осіб;
- навколишньому природному середовищу;
- майну фізичних і юридичних осіб.

Страховим випадком є будь-яка подія, що сталася під час перевезення небезпечних вантажів, внаслідок якої була заподіяна шкода життю, здоров’ю фізичних осіб, навколишньому природному середовищу, майну фізичних і юридичних осіб і виникла цивільно-правова відповідальність Страхувальника відшкодувати таку шкоду.

Розмір страхової суми на кожну повну й неповну тонну вантажу становить  1 020,0 – 2 040,0 грн і встановлюється залежно від класу небезпеки вантажу.

Розмір франшизи
Договором страхування передбачена безумовна франшиза – частина збитку, яку ПРОВІДНА не відшкодовує і яка у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.

Франшиза встановлюється у розмірі до 1 % від страхової суми.

Розмір страхового платежу залежить від:
- розміру страхової суми;
- величини тарифу (залежить від класу небезпечного вантажу, виду транспорту, обсягу транспортованого вантажу, строку страхування й інших умов, що можуть вплинути на ризик виникнення страхового випадку).  

Строк дії договору страхування
Можливі два варіанти укладення договору страхування:
- разовий договір страхування діє тільки під час одного перевезення вантажу;
- генеральний договір страхування укладається, як правило, на 1 рік і діє під час багаторазових перевезень.

Територія дії договору страхування – територія України у напрямку або в межах маршруту транспортування вантажу.  

Страховому  відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна Страхувальником життю, здоров’ю й майну третіх осіб, навколишньому природному середовищу при навантаженні, перевезенні або розвантаженні небезпечних вантажів.

 

Замовленння консультації
Страхування відповідальності при перевезені небезпечних вантажів
для юридичних осіб