Страхування відповідальності при експлуатації нежитлових приміщень

Страхувальниками за цією програмою можуть бути орендатори офісних, адміністративних, складських і виробничих будівель та приміщень, а також земельних ділянок, які потенційно можуть нанести шкоду життю, здоров’ю і (або) майну третіх осіб у зв’язку з експлуатацією нежитлового приміщення

Договір страхування необхідний юридичним особам, фізичним особам – підприємцям (резидентам, нерезидентам України): власникам, орендодавцям або орендарям експлуатованого майна:
- торгівельних центрів;
- приміщень підприємств галузі обслуговування;
- офісних, адміністративних будівель, приміщень;
- приміщень учбових закладів;
- виробничих, складських приміщень;
- інших нежитлових приміщень.
 

Страхуванню підлягають майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з його зобов’язанням згідно з чинним законодавством України відшкодувати шкоду, заподіяну майну, життю або здоров’ю третьої особи при експлуатації нежилого приміщення.

Вигодонабувачем за договором страхування може бути:
- орендодавець;
- орендар;
- третя особа.

Страховим випадком є шкода, заподіяна при експлуатації нежитлового приміщення:
- життю і здоров’ю фізичних осіб (смерть, тілесні ушкодження або інші розлади здоров’я, що призвели до зниження або втрати працездатності);
- майну фізичних або юридичних осіб.

Страхові ризики і варіанти їх відшкодування

 

Страхові ризики

Варіант 1

Варіант 2

Пожежа, зокрема задимлення, включаючи виділення сажі і корозійного газу

+

+

Вибух побутового газу

+

+

Пошкодження водою внаслідок аварії технічних систем: водопровідних, каналізаційних, опалювальних і систем пожежогасіння

 

+

Розмір страхової суми встановлюється за згодою сторін при укладенні договору страхування і залежить від розміру застрахованих приміщень та інших чинників.

Договором страхування можуть бути встановлені граничні грошові суми виплат страхового відшкодування для одного страхового випадку і для виду заподіяної шкоди.

Розмір страхового платежу визначається виходячи з розміру страхової суми і величини індивідуально розрахованого страхового тарифу, що залежить від вибраного варіанта страхового покриття, строку дії договору страхування, розміру франшизи, характеристик нежитлового приміщення й інших чинників, що впливають на ступінь ризику.

Розстрочка страхового платежу можлива декількома частинами.

Мінімальний страховий платіж (при одноразовій оплаті) складає 50 грн.

Франшиза
Договір страхування передбачає безумовну франшизу – частину збитку, яку ПРОВІДНА не відшкодовує і яка у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.

Територія дії договору страхування – адреса, за якою розташовані експлуатовані нежитлові приміщення і прилеглі території.

Строк дії договору страхування – від 6 місяців до 1 року.

Документи, необхідні для укладення договору страхування:
- письмова заява Страхувальника;
- документи, що підтверджують право власності, володіння або розпорядження нерухомістю;
- документи, що підтверджують факт передавання в оренду нерухомості (договір про оренду, акт приймання-передавання майна) тощо.

Страхове відшкодування
При заподіянні шкоди життю або здоров’ю третіх осіб відшкодуванню підлягають:
- витрати на відшкодування втраченого внаслідок розладу здоров’я доходу потерпілої особи;
- витрати, на відновлення здоров’я потерпілої особи;
- частина доходу, яку у разі смерті потерпілої особи втратять непрацездатні особи, які були на її утриманні або мали право на отримання від неї такого утримання;
- витрати на поховання у разі смерті потерпіло особи.

При заподіянні шкоди майну третіх осіб відшкодуванню підлягає реальний збиток, завданий знищенням або пошкодженням майна.

Додатково договір страхування може покривати:
- необхідні витрати на запобігання або зменшення шкоди;
- претензійні витрати Страхувальника.

 

Замовленння консультації
Страхування відповідальності при експлуатації нежитлових приміщень
для юридичних осіб