Страхування відповідальності автоперевізників

Договір страхування можуть придбати перевізники, що здійснюють перевезення вантажів автомобільним транспортом. Відповідно до умов Договору ПРОВІДНА відшкодує завдану шкоду: замовникові за договором перевезення внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору; життю, здоров'ю або майну третіх осіб вантажем, який перевозиться.

Договір страхування можуть укласти юридичні й фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють перевезення вантажів автомобільним транспортом на території України.

Страхуванню підлягають майнові інтереси Страхувальника, не суперечать чинному законодавству України й пов’язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної:
- замовникові за договором перевезення внаслідок невиконання або неналежного виконання умов договору;
- життю, здоров’ю або майну третіх осіб вантажем, що перевозиться.

Страхові ризики наступають при виникненні відповідальності перевізника за:

- пошкодження або втрату вантажу (договірна відповідальність) внаслідок:

пожежі, вибуху;
дорожньо-транспортної пригоди; 
перекидання транспортного засобу; 
протиправних дій третіх осіб (крадіжки зі зламом, грабежу, розбою; навмисного пошкодження або знищення, включаючи підпал); 
переохолодження або перегрівання вантажу; 
провалення мостів; 
інцидентів при навантаженні або розвантаженні; 
порушення умов навантаження й розвантаження, здійснюваних Страхувальником; 
інших причин раптового й непередбачуваного характеру згідно з чинним законодавством України;

- заподіяння вантажем шкоди життю, здоров’ю або майну третіх осіб (позадоговірна відповідальність) при вантажно-розвантажувальних роботах, внаслідок падіння, вибуху, витоку вантажу, забруднення навколишнього середовища при аварії тощо.

Розмір страхової суми визначається при укладенні договору страхування

Франшиза
Договором страхування передбачена безумовна франшиза – частина збитку, яку ПРОВІДНА не відшкодовує і яка у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.

Розмір страхового платежу залежить від:
- розміру страхової суми;
- страхових ризиків;
- розміру франшизи;
- строку дії договору страхування;
- кількості транспортних засобів й інших умов страхування.

Сплата страхового платежу можлива декількома частинами.

Строк дії договору страхування – до 1 року.

Територія дії договору страхування – Україна.

Документи, необхідні для укладення договору страхування:
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (всіх транспортних засобів, щодо яких укладається договір страхування);
- ліцензії на перевезення;
- договір про перевезення вантажів;
- замовлення на перевезення вантажів.

Страхове відшкодування
- при пошкодженні або втраті вантажу розмір страхового відшкодування розраховується на підставі вартості вантажу в місці й під час прийняття його до перевезення.
- у разі заподіяння вантажем шкоди третім особам у межах установленого ліміту потерпілій особі відшкодовується збиток внаслідок пошкодження майна, заподіяння шкоди життю або здоров’ю потеплілих осіб.

 

Замовленння консультації
Страхування відповідальності автоперевізників
для юридичних осіб