Страхування від нещасних випадків

Договір страхування можуть придбати юридичні та фізичні особи (суб’єкти підприємницької діяльності), які бажають застрахувати своїх співробітників. Застрахованими можуть бути співробітники підприємств та організацій, а також близькі родичі співробітників (додаткове покриття).

Договір страхування можуть укласти: юридичні й фізичні особи (суб’єкти підприємницької діяльності), які бажають застрахувати своїх співробітників; співробітники колективів підприємств.

Застрахованими за договором можуть бути:
- співробітники підприємства;
- за додатковим покриттям близькі родичі Страхувальників (чоловік, дружина, діти (у т.ч. усиновлені), батьки).

Страхуванню підлягають майнові інтереси, пов’язані з життям, здоров’ям і працездатністю застрахованих осіб, що не суперечать чинному законодавству України.

Страхові ризики:
- смерть (загибель) внаслідок нещасних випадків, виникнення первинного гострого захворювання або загострення хронічної хвороби;
- установлення первинної інвалідності І-IІІ групи внаслідок нещасних випадків, виникнення первинного гострого захворювання або загострення хронічних хвороб;
- тимчасовий розлад здоров’я внаслідок нещасних випадків;
- виникнення первинного гострого захворювання або загострення хронічної хвороби, які призвели до тимчасової втрати працездатності й необхідності стаціонарного або амбулаторного лікування;
- виникнення первинного критичного захворювання: гострого гепатиту; панкреатиту; перитоніту; гострої ниркової недостатності; інфаркту, інсульту (гострого порушення мозкового кровообігу); злоякісного новоутворення тощо.

Додатково родичі співробітників Страхувальника можуть бути застраховані на випадок смерті внаслідок нещасних випадків, виникнення первинного гострого захворювання або загострення хронічних хвороб.

Страхову суму Страхувальник обирає із запропонованих варіантів страхових сум й обраного пакета ризиків при укладенні договору страхування. Мінімальна страхова сума - 2500 грн.

Розмір страхового платежу залежить від:
- пакета ризиків;
- розміру страхової суми;
- умов сплати страхового платежу;
- кількості застрахованих осіб тощо.

Страховий платіж може сплачуватися як одноразово, так і частинами (щомісяця вираховуватися із заробітної плати співробітника).

Мінімальний річний страховий платіж становить 43,20 грн на одну Застраховану особу.

Строк дії договору страхування – 1 рік.

Територія дії договору страхування – Україна.

ПРОВІДНА здійснює страхову виплату:
- при тимчасовому розладі здоров’я внаслідок нещасного випадку у розмірі відповідного відсотка від страхової суми, визначеного на підставі таблиці страхових виплат (від 3 % до 100 % залежно від складності отриманої травми);
- при первинному гострому захворюванні або загостренні хронічного, що призвели до тимчасової втрати працездатності й необхідності стаціонарного або амбулаторного лікування – 0,3 % від страхової суми за кожний день лікування (але не більше 50 % від страхової суми при стаціонарному лікуванні, і 30 % – при амбулаторному);
- при виникненні первинного критичного захворювання – 50 % від страхової суми;
- у разі встановлення інвалідності (у т.ч. зміненні групи інвалідності на вищу):

ІІІ групи - 50 % страхової суми;
ІІ групи - 70 % страхової суми;
І групи - 100 % страхової суми;

- у разі смерті застрахованої особи внаслідок нещасного випадку або первинного гострого захворювання – 100 % страхової суми.

 

Замовленння консультації
Страхування від нещасних випадків
для юридичних осіб