Страхування вантажів

Договір страхування можуть укласти як юридичні, так і фізичні особи, що володіють, користуються чи розпоряджаються  вантажем або багажем. Страхуванню підлягають всі категорії вантажів, що перевозяться з дотриманням встановлених норм і правил.

Договір страхування можуть укласти юридичні й фізичні особи, які володіють, користуються або розпоряджаються вантажем або багажем:
- експортери й імпортери товарів;
- підприємства-виробники товарів;
- підприємства, що займаються оптовою торгівлею;
- організації, що часто здійснюють внутрішньоміські перевезення;
- банки й спеціалізовані підприємства, що займаються інкасаторською діяльністю;
- експедиторські організації, транспортні підприємства тощо.

Страхуванню підлягають всі категорії вантажів, що перевозяться з дотриманням установлених норм і правил:
- генеральні вантажі (тарні й штучні вантажі);
- вантажі наливні;
- вантажі насипні, навалювальні;
- парцельні вантажі;
- вантажі швидкопсувні;
- готівка й цінності;
- виставочні експонати.

Страхування здійснюється на підставі одного з нижченаведених варіантів страхового покриття.

З відповідальністю за всі ризики відшкодування підлягають:
- збитки від пошкодження й повної втрати всього або частини застрахованого вантажу, завдані з будь-якої причини, за винятком зазначених у договорі страхування;
- збитки внаслідок загальній аварії;
- необхідні й доцільні витрати на порятунок вантажу або фрахту, а також на запобігання, зменшення розміру збитку.

З відповідальністю за окрему аварію відшкодування підлягають:
1) збитки від пошкодження й повної втрати вантажу внаслідок:

- пожежі або вибуху;
- посадки судна на мілину, викидання на берег, перекидання або затоплення;
- перекидання, сходження з рейок наземного транспортного засобу;
- зіткнення або контакту судна з будь-яким зовнішнім об’єктом, крім води;
- розвантаження в порту або в місці лиха в результаті аварії на судні;
- стихійного лиха (землетрусу, виверження вулкана, удару блискавки);
- пожертвування вантажем при загальній аварії;
- протікання морської, озерної або річкової води в судно або місце зберігання вантажу;
- викидання або змиву вантажу хвилею за борт;

2) збиток від повної втрати цілого місця вантажу, що впало за борт або було впущене при навантаженні або розвантаженні на судно;
3) збитки внаслідок загальній аварії;
4) необхідні витрати на рятування вантажу, запобігання збитку.

Без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи, відшкодування підлягають:
1)  збитки від знищення або втрати вантажу внаслідок:

- пожежі або вибуху;
- посадки судна на мілину, викидання на берег, перекидання або затоплення;
- перекидання або сходження з рейок наземного транспортного засобу;
- зіткнення або контакту судна із зовнішніми об’єктами, крім води;
- розвантаження в порту або місці лиха в результаті аварії на судні;
- пожертвування вантажем при загальній аварії;
- викидання або змивання вантажу хвилею за борт;

2) збитки від загальної аварії;
3) необхідні й доцільні витрати на рятування вантажу або фрахту й запобігання, зменшення збитку.

Додатково при страхуванні „З відповідальністю за окрему аварію” або „Без відповідальності за пошкодження, крім випадків катастрофи”, можна застрахувати вантаж від знищення й втрати внаслідок:
- стихійних явищ;
- падіння літальних апаратів, їхніх уламків й об’єктів, що випали з них;
- протиправних дій третіх осіб;
- падіння транспортного засобу або будь-якого предмета, короткого замикання, биття скла каменями або іншими предметами, що вилетіли з-під коліс інших транспортних засобів;
- пошкодження судна льодом тощо.

Розмір страхової суми залежить від вартості вантажу, і витрат, не врахованих договором купівлі-продажу (поставлення):
- транспортні витрати на доставлення вантажу;
- охорона й супроводження вантажу;
- проміжне зберігання;
- мита в країні вивозення й  ввезення;
- витрати на експедиторські послуги;
- вартість фрахту;
- інші витрати за згодою сторін, пов’язані з перевезенням вантажу.

Франшиза
Договором страхування передбачена безумовна франшиза – частина збитку, яку Страховик не відшкодовує і яка у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.

Розмір страхового платежу визначається виходячи з розміру страхової суми й величини індивідуально розрахованого страхового тарифу, що залежить від:
- видів (номенклатури) вантажів;
- типу транспорту, яким здійснюється перевезення;
- дальності й маршруту перевезення;
- умов страхування;
- розміру франшизи;
- кількості вантажу, прийнятого на страхування, й кількості перевезень (разовий або генеральний договір страхування);
- умов супроводження вантажу (експедирування, охорона, сюрвей);
- інших чинників, що мають значення при визначені ступеня страхового ризику.

Строк дії договору страхування:
- разовий договір страхування діє тільки під час одного перевезення вантажу;
- генеральний договір діє 1 рік під час багаторазових перевезень.

Територія дії  договору страхування - у напрямку або в межах маршруту транспортування вантажу.

Залежно від умов страхування страхове відшкодування виплачується у разі:
- пошкодження вантажу або частини вантажу;
- повного конструктивного знищення вантажу або його частини;
- втраті, повному знищенні вантажу або частини вантажу, у тому числі в результаті викрадення або недоставлення.

 

Замовленння консультації
Страхування вантажів
для юридичних осіб