Страхування професійного відповідальності

За цим продуктом страхуванню підлягає відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам внаслідок неналежного виконання професійних обов'язків (недбалих дій, помилок, упущень) - нотаріусів, ріелторів, охоронних фірм, митних брокерів тощо.

Договір страхування необхідний юридичним і фізичним особам – суб’єктам підприємницької діяльності, які надають професійні послуги: бухгалтерам, аудиторам, архітекторам, будівельникам, прєктувальникам, охоронним компаніям, нотаріусам, митним брокерам й іншим особам.

Страхуванню підлягають майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з його зобов’язанням відповідно до чинного законодавства відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам унаслідок неналежного виконання професійних обов’язків (недбалих дій, помилок, упущень).

Страховим випадком є факт виникнення у Страхувальника зобов’язання відшкодувати відповідно до чинного законодавства шкоду, заподіяну майновим інтересам третіх осіб в результаті ненавмисних помилок, упущень або недбалості при здійсненні професійної діяльності.

Розмір страхової суми встановлюється за погодженням сторін, виходячи з умов страхування, з урахуванням індивідуальних характеристик професійної діяльності й інших чинників.

Договір страхування у межах загальної страхової суми може передбачати ліміти відповідальності ПРОВІДНОЇ для одного страхового випадку, для видів заподіяної шкоди, відшкодування претензійних витрат тощо.

Розмір страхового платежу залежить від розміру страхової суми і величини індивідуально розрахованого страхового тарифу, який становить 0,05 % – 5 % від загального ліміту відповідальності за договором страхування.

Франшиза
Договором страхування передбачена франшиза – частина збитку, яка не підлягає відшкодуванню ПРОВІДНОЮ при настанні страхового випадку.

Розмір франшизи встановлюється у відсотках від страхової суми або в абсолютній величині і диференціюється залежно від виду професійної діяльності, страхової суми і страхового покриття.

Строк дії договору страхування – до 1 року.

Територія дії договору страхування обумовлюється при його укладенні.

Страхове відшкодування
При настанні страхового випадку, ПРОВІДНА відшкодовує:
- шкоду, заподіяну майновим інтересам третіх осіб, що підлягає відшкодуванню відповідно до чинного законодавства;
- необхідні і доцільні витрати на з’ясування обставин настання страхових випадків, ступеня вини Страхувальника і на його позасудовий захист;
- витрати на ведення в судових органах справ з розгляду страхових випадків, якщо справу було передано до суду за згодою Страховика, або Страхувальник не міг цього уникнути;
- документально підтверджені витрати на зменшення розміру збитку, завданого помилковими діями.

 

Замовленння консультації
Страхування професійного відповідальності
для юридичних осіб