Страхування повітряного транспорту

при страхуванні за програмою обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації клієнт (Страхувальник) може забезпечити себе від можливих витрат при страхуванні повітряних суден, при страхуванні відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу, при страхуванні членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу

Обов’язкове авіаційне страхування цивільної авіації здійснюється на підставі постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного страхування цивільної авіації” від 12 жовтня 2002 р. № 1535.

При страхуванні за програмою обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації клієнт (Страхувальник) може забезпечити себе від можливих витрат, пов’язаних з:
- при страхуванні повітряних суден - повною загибеллю повітряного або ж пошкодженням окремих його частин, систем та елементів конструкції;
- при страхуванні відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу – відшкодуванням заподіяної шкоди життю і здоров’ю пасажирів, а також за шкоду заподіяну багажу, поклажі, пошті, вантажу;
- при страхуванні членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт - відшкодуванням заподіяної шкоди життю і здоров’ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, а також працівників замовника авіаційних робіт (смерть, інвалідність, тимчасова втрата працездатності) під час виконання ними службових обов’язків.

Договір страхування можуть укласти юридичні особи та дієздатні фізичні особи, які є:
– українськими експлуатантами повітряних суден;
– іноземними експлуатантами повітряних суден під час виконання ними польотів у повітряному просторі України в частині відповідальності за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу та третім особам;
– повітряними перевізниками, які мають право здійснювати пасажирські та вантажні перевезення;
– особами, які мають право власності на повітряне судно; або особами, які є замовниками авіаційних робіт.

Предметом Договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону і пов’язані з:
- при страхуванні повітряних суден - володінням, користуванням і розпорядженням повітряним судном;
- при страхуванні відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу - зобов’язанням відшкодувати пасажирам (спадкоємцям), вантажовласникам збитки, заподіяні внаслідок настання страхового випадку, а також відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам, під час експлуатації повітряного судна;
- при страхуванні членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт - життям і здоров’ям членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу та життям і здоров’ям працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт.

Страхові випадки
При страхуванні повітряних суден страховим випадком вважається:
- повна втрата повітряним судном здатності виконувати політ у зв’язку з руйнуванням основних елементів несучих конструкцій;
- втрата повітряного судна у зв’язку з вимушеною посадкою на місцевість, яка не придатна для зльоту повітряного судна, або економічною недоцільністю його евакуації;
- зникнення повітряного судна безвісти, якщо на протязі 60 днів дії на його розшук не має результатів;
- пошкодження окремих частин повітряного судна, систем та елементів його конструкції.

При страхуванні відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу страховим випадком вважається:
- подія, внаслідок якої настає відповідальність Страхувальника за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю пасажирів, за втрату, пошкодження, псування, заподіяну багажу, поклажі, пошті, вантажу;
- авіаційна подія, внаслідок якої настає цивільна відповідальність Страхувальника за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю фізичних осіб, та збитки, завдані майну фізичних і юридичних осіб.

При страхуванні членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт страховим випадком вважається:
- подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу під час виконання ними службових обов’язків;
- подія, внаслідок якої заподіяна шкода життю і здоров’ю працівників замовника авіаційних робіт під час виконання ними службових обов’язків щодо забезпечення технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт.

Розмір страхової суми визначається за домовленістю між Страховиком і Страхувальником та зазначається у кожному конкретному договорі страхування.

Розмір франшизи
Безумовна франшиза вираховується з суми страхового відшкодування при кожному та будь-якому страховому випадку.
Розмір франшизи зазначається у Договорі.

Розмір страхового платежу
Страховий платіж визначається виходячи з розміру страхової суми і розрахункового страхового тарифу і може бути сплачений одноразово при укладенні Договору або частинами.

Термін дії договору страхування – до 1-го року.

Виплата страхового відшкодування:
При страхуванні повітряних суден та при страхуванні відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам, та відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу, розмір страхового відшкодування залежить від розміру фактичного збитку, визначається у межах страхової суми і згідно умов Договору страхування.

Якщо повітряне судно є власністю декількох осіб, кожен із співвласників отримає страхове відшкодування пропорційно його частини в праві власності на повітряне судно. 

При страхуванні членів екіпажу повітряного судна та іншого авіаційного персоналу, працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов’язаних із забезпеченням технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт страхова виплата здійснюється:
- у разі загибелі або смерті застрахованої особи внаслідок страхового випадку спадкоємцю загиблого (померлого) – у розмірі страхової суми, встановленої для кожної застрахованої особи;
- у разі встановлення застрахованій особі інвалідності І групи – у розмірі 100 %, ІІ групи – 80 %, ІІІ групи – 60 % страхової суми;
- у разі тимчасової втрати працездатності застрахованою особою за кожну добу – в розмірі 0,2 %, але не більше 50 % страхової суми.

 

Замовленння консультації
Страхування повітряного транспорту
для юридичних осіб