Страхування орендованого майна

Договір страхування можуть укласти орендатори офісних, адміністративних, складських та виробничих будівель і приміщень, а також особи, які користуються чи розпоряджаються земельними ділянками

Договір страхування можуть укласти орендарі офісних, адміністративних, складських і виробничих будинків і приміщень, а також особи, які користуються чи розпоряджаються земельними ділянками (юридичні або фізичні особи, у т.ч. суб’єкти підприємницької діяльності).

Страхуванню підлягають майнові інтереси Страхувальника, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням застрахованим майном.

Залежно від умов договору оренди й стану орендованого майна застрахувати можна:
- тільки конструктивні елементи приміщення (за виключенням внутрішнього оздоблення);

- конструктивні елементи (включаючи внутрішнє оздоблення);

- конструктивні елементи і оздоблення приміщень;

- земельну ділянку.

Страхові ризики:
- вогневі ризики:
пожежа, задимлення в результаті пожежі, виділення сажі й корозійного газу;
удар блискавки або вибух кульової блискавки;
вибух газу, використовуваного в побутових цілях;
падіння літальних пілотованих об’єктів, їхніх уламків або вантажу.

- стихійні явища:
буря, ураган, шторм, вихор, смерч;
град, злива;
незвичайні для місцевості, де розташований застрахований об’єкт, атмосферні опади;
повінь, паводок;
землетрус;
зсув ґрунту;
гірські обвали, сходження лавин, каменепад, селеві потоки;
інші стихійні явища (за домовленістю сторін).

- протиправні дії третіх осіб:
крадіжка зі зламом, грабіж, розбій;
навмисне пошкодження або знищення застрахованого майна третіми особами, включаючи підпал.

- пошкодження водою внаслідок:
аварії технічних систем: водопровідних, каналізаційних, опалювальних, систем пожежогасіння (у тому числі при їхньому пошкодженні в результаті впливу низьких температур);
проникнення води із сусідніх приміщень.

Розмір страхової суми визначається за згодою сторін, у тому числі на підставі суми, зазначеної в договорі оренди або в довідці про балансову вартість.

Франшиза
Договір страхування передбачає безумовну франшизу – частина збитку, яку Страховик не відшкодовує і яка у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.

Розмір страхового платежу розраховується виходячи із розміру страхової суми й величини страхового тарифу.

Величина страхового тарифу залежить від:
- обраного переліку страхових ризиків;
- варіанта страхового покриття;
- варіанта застрахованих об’єктів;
- умов сплати страхового платежу тощо.

Сплата страхового платежу можлива двома частинами.

Строк дії договору страхування – від 1 місяця до 1 року. Договір діє, як правило, протягом строку дії договору оренди майна.

Територія дії договору страхування – адреса, за якою знаходяться експлуатовані нежитлові будинки, приміщення, земельні ділянки.

Страхове відшкодування:
- при знищенні майна (крім земельної ділянки) розмір страхового відшкодування визначається в розмірі його дійсної вартості до настання страхового випадку, за винятком вартості залишків майна, придатних для подальшого використання або реалізації та франшизи;

- при пошкодженні майна (крім земельної ділянки) розмір страхового відшкодування визначається в розмірі витрат на його відновлювальний ремонт до стану, у якому воно перебувало до настання страхового випадку, за винятком франшизи. При розрахуванні суми витрат на ремонт майна до уваги береться ступінь зносу майна, визначений на підставі експертизи, проведеної суб’єктом оцінної діяльності;

- при знищенні чи пошкодженні земельної ділянки розмір страхового відшкодування визначається у розмірі витрат на рекультивацію земельного участку до стану, в якому він знаходився безпосередньо  перед настанням страхового випадку, але не  не більше розміру страхової суми, вказаної у договорі, за винятком франшизи.

 

Замовленння консультації
Страхування орендованого майна
для юридичних осіб