Страхування будівельно-монтажних ризиків

Страхуванню підлягають об’єкти будівельно - монтажних робіт; будівельні матеріали і конструкції; будівельна техніка і обладнання; обладнання будівельного майданчика; допоміжні споруди

Договір страхування необхідний юридичним і фізичним особам, суб’єктам підприємницької діяльності, які мають ліцензію на провадження будівельно-монтажних робіт і є:
- інвесторами;
- замовниками;
- генеральними підрядниками;
- підрядниками;
- субпідрядниками.

Страхуванню підлягають:
- об’єкти будівельно-монтажних робіт;
- будівельні матеріали й конструкції;
- будівельна техніка й обладнання;
- обладнання будівельного майданчика;
- допоміжні споруди;
- майно, що вже перебуває на будівельному майданчику або поблизу його, належить, перебуває на зберіганні або під контролем замовника або підрядника;
- за згодою сторін відповідальність за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або майну третіх осіб при проведенні будівельно-монтажних робіт.

Страхові випадки

При страхуванні будівельно-монтажних ризиків – пошкодження, загибель або втрата об’єктів будівельно-монтажних робіт або застрахованого майна внаслідок:
- вогневих ризиків (пожежі, удару блискавки, вибуху, падіння пілотованих літальних об’єктів, їхніх уламків або вантажу);
- стихійних явищ або природних небезпек;
- протиправних дій третіх осіб;
- аварійних подій;
- пошкодження водою;
- інших непередбачених і випадкових подій.

За згодою сторін договір страхування може бути укладений зі страховим покриттям „Від усіх ризиків”, або зі страховим покриттям за певним переліком ризиків.

При страхуванні відповідальності перед третіми особами страховим випадком є виникнення у Страхувальника зобов’язання відшкодувати шкоду, заподіяну при проведенні будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт:
- життю або здоров’ю фізичних осіб: смерть, тілесні ушкодження або інші порушення здоров’я, які призвели до зниження або втрати працездатності;
- майну фізичних або юридичних осіб.

Страхова сума встановлюється у розмірі повної вартості будівельно-монтажних робіт (контрактної вартості будівництва, будівельного обладнання, майна, що передається на страхування).

При страхуванні цивільної відповідальності страхова сума встановлюється за згодою сторін з урахуванням індивідуальних характеристик об’єкта, максимального розміру шкоди, яку Страхувальник може заподіяти третім особам, вимог чинного законодавства України й інших чинників.

Франшиза
Договором страхування передбачається безумовна франшиза – частина збитку, яку ПРОВІДНА не відшкодовує і яка у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.

Розмір страхового платежу залежить від:
- типу споруджуваного об’єкта;
- умов, методів й особливостей проведення будівельно-монтажних робіт;
- страхових ризиків;
- розміру франшизи;
- інших чинників, що впливають на ступінь ризику.

Строк дії договору страхування - період проведення будівельно-монтажних робіт.

Територія дії договору страхування - адреса, за якою проводяться будівельно-монтажні роботи.

Документи, необхідні для укладення договору страхування:
- письмова заява;
- договір підряду (контракту) на проведення будівельно-монтажних робіт;
- ліцензія на провадження будівельно-монтажних робіт;
- зведений (об’єктовий, локальний) кошторис (залежить від масштабів об’єкта будівництва);
- графік проведення робіт;
- генеральний план будівельного майданчика;
- інші документи на запит Страховика.

Страхове відшкодування

При настанні страхового випадку збиток відшкодовується в повному обсязі в розмірі витрат, необхідних на відновлення або ремонту майна, враховуючи:
- вартість нових конструкцій, деталей для замінення непридатних до використання;
- вартість розбирання й складaння майна;
- вартість доставлення матеріалів, конструкцій, деталей і комплектуючих;
- заробітна платня робітників при проведенні ремонту;
- митні збори;
- інші витрати, відшкодування яких передбачене договором страхування.

При страхуванні відповідальності відшкодовується шкода, заподіяна життю, здоров’ю або майну третіх осіб при проведенні будівельно-монтажних робіт.

 

Замовленння консультації
Страхування будівельно-монтажних ризиків
для юридичних осіб