Обов’язкове страхування членів добровільних пожежних дружин (команд)

Даний вид страхування здійснюється на основі порядку та умов обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони та членів добровільних пожежних дружин (команд), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1995 року №232

Договір страхування необхідний:
- підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам), які мають підрозділи відомчої й місцевої пожежної охорони, добровільні пожежні дружини (команди):

 

нафтогазовидобувним підприємствам;
шахтам;
автотранспортним підприємствам;
машинобудівним підприємствам;
підприємствам легкої промисловості;
переробним підприємствам, підприємствам харчової промисловості й іншим.

 

- виконавчим комітетам відповідної ради, за рахунок бюджету якої утримується підрозділ сільської пожежної охорони.

 

Застрахованими за договором страхування можуть бути працівники відомчої й місцевої пожежної охорони, члени добровільних пожежних дружин (команд), які виконують відповідно до чинного законодавства України функції гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії.

 

Страховим ризиком є:
- смерть;
- поранення (контузія, травма або каліцтво)
- захворювання, отримані застрахованою особою, яка виконує обов’язки згідно з наказом або дорученням, під час ліквідації пожежі або наслідків аварії.

 

Розмір страхового платежу залежить від кількості Застрахованих осіб, розміру страхової суми, страхового тарифу, наявності страхових випадків за попередні роки страхування та не може перевищувати 2% від страхової суми на кожного Застрахованого.

Сумма страхового платежу залежить від кількості застрахованих осіб і не може перевищувати 2 % від страхової суми на кожну застраховану особу.

 

Строк дії  договору страхування – 1 рік.

 

Територія дії  договору страхування – Україна.

 

Страхова виплата:
- у разі загибелі або смерті застрахованої особи його спадкоємцям виплачується 100 % страхової суми;
- за шкоду, заподіяну здоров’ю застрахованої особи внаслідок виконання нею обов’язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії, Страховик здійснює одноразову виплату при встановленні застрахованій особі:

 

I  групи інвалідності - 100 % страхової суми;
ІІ  групи інвалідності - 90 % страхової суми;
ІІІ  групи інвалідності - 70 % страхової суми;

- при тимчасовій втраті працездатності застрахованій особі виплачується 0,2 % страхової суми за кожну добу, але не більше 50 % страхової суми.

 

Замовленння консультації
Обов’язкове страхування членів добровільних пожежних дружин (команд)
для юридичних осіб