КАСКО для юридичних осіб

цей страховий продукт дає змогу отримати відшкодування при пошкодженні автомобіля у результаті максимальної кількості ризиків, які можуть загрожувати автомобілю: дорожньо-транспортна пригода (ДТП), пожежа, стихійне лихо, угон, стихійне лихо, протиправні дії третіх осіб та інші ризики.

Згідно умов даної програми страхування, Страхувальник може вибрати один із запропонованих варіантів страхування:

- Повне КАСКО — дозволяє отримати відшкодування при пошкодженні автомобіля в результаті максимальної кількості ризиків, яким може бути підданий автомобіль: дорожньо-транспортної пригоди (ДТП), пожежі, стихійного лиха, викрадення, протиправних дій третіх осіб та інших ризиків;

- Часткове КАСКО — дозволяє значно заощадити кошти, оскільки з переліку можливо виключити деякі ризики, неактуальні для власника авто.

Можливі варіанти страхових ризиків:

 

Страхові ризики

Варіант А
(повне КАСКО)

Варіант Б
(часткове КАСКО)

Варіант В
(окремі ризики КАСКО)

Варіант Г
(окремі ризики КАСКО)

Дорожньо-транспортна пригода (ДТП)

+

+

+

+

Стихійні явища

+

+

+

 

Пожежа

+

+

+

 

Протиправні дії третіх осіб (ПДТО)

+

+

 

+

Викрадення

+

     

Наприклад, обрання Варіанту Б доцільно, якщо власник автомобіля обладнав свою машину новітніми протиугінними засобами, завжди залишає її тільки на стоянці, що охороняється, в підземному паркінгу або в гаражі.

Договір страхування можуть укласти фізичні або юридичні особи, які на законних підставах володіють, користуються або розпоряджаються транспортним засобом:

- власники автомобілів;
- орендарі автомобілів.

Страхуванню підлягають справні автомобілі, від часу виробництва яких пройшло не більше 15 років, зокрема:

- легкові автомобілі, а також причепи до них;
- мікроавтобуси для перевезення вантажів або пасажирів;
- вантажні автомобілі та причепи до них;
- автобуси;
- мотоцикли, мопеди;
- спеціальна та сільськогосподарська техніка.

Крім автомобіля, застрахувати можна додаткове обладнання, установлене на ньому.

Страхові ризики:

- дорожньо-транспортна пригода: зіткнення застрахованого транспортного засобу з рухомим або нерухомим об’єктом, наїзд на них (у т. ч. на споруди, тварин, перепони), падіння (в т. ч. падіння під дорожнє покриття на автомобільній дорозі внаслідок аварії водопровідних, каналізаційних та (або) опалювальних мереж), перевертання, биття скла (крім випадків протиправних дій третіх осіб), напад тварин; самовільне падіння предметів на застрахований транспортний засіб;
- стихійні явища: землетрус, злива, град, снігопад, повінь, паводок, затоплення, зсув ґрунту, обвал, осідання ґрунту, удар блискавки, вихор, ураган, смерч, сель, буря, шторм;
- пожежа: пожежа, вибух, самозаймання (в т. ч. внаслідок короткого замикання електропроводки), не пов’язані з протиправними діями третіх осіб;
- протиправні дії третіх осіб: знищення, пошкодження застрахованого авто в цілому, знищення або викрадення його окремих частин, деталей, вузлів, механізмів, що входять до заводської комплектації (крім шин і дисків), а також пошкодження, знищення або викрадення застрахованого додаткового обладнання; биття скла;
- викрадення: незаконне заволодіння застрахованим транспортним засобом із будь-якою метою (викрадення або спроба викрадення застрахованого транспортного засобу або додаткового обладнання, установленого на ньому).

Розмір страхової суми визначається виходячи з дійсної вартості транспортного засобу та додаткового обладнання встановленого на ньому на день укладення договору страхування.

За вибором Страхувальника можливо становлення неагрегатної страхової суми (незмінної протягом строку дії Договору незалежно від кількості страхових випадків та виплат страхових відшкодувань, здійснених Страховиком).

Розмір страхового платежу залежить від страхової суми і тарифу, який визначається на підставі:

- Обраного варіанту страхування (повне або часткове КАСКО);
- Типу, марки, моделі транспортного засобу;
- Розміру франшиз;
- Умов розрахунку розміру страхового відшкодування;
- Стажу осіб, допущених до керування застрахованим ТЗ (для страхувальників фізичних осіб можливо укладення договору з умовою «Експлуатація особи із водійським стажем більше 2х років»);
- Території і строку дії Договору страхування;
- Розряду Бонус-Малус (знижка за беззбитковість або надбавка за наявність здійснених виплат по договору КАСКО даного ТЗ за страховий рік, що минув) .
- Умов сплати страхового платежу.

Франшиза

Договір страхування передбачає безумовну франшизу - частину збитку, яку Страховик не відшкодовує і яка у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.

Договір страхування передбачає безумовну франшизу за ризиком "Викрадення" у розмірі від 0% до 15% від страхової суми, за іншими ризиками - від 0% до 2,0% від страхової суми.

За вибором Страхувальника можливе встановлення у Договорі страхування франшизи у розмірі 5% страхової суми на 2-й та кожний наступний страховий випадок.

Згідно умов Договору страхування, виплата страхового відшкодування без надання довідки компетентного органу з місця події можлива в трьох ситуаціях:

Ситуація 1.
Якщо внаслідок настання страхового випадку пошкоджено тільки скляні елементи (деталі) застрахованого авто, зокрема: вітрове, заднє, бокове скло, дзеркала, прилади зовнішнього освітлення. Виплати відшкодування здійснюються без обмеження кількості випадків і без обмеження суми виплати;

Ситуація 2.
У разі отримання інших пошкоджень застрахованим ТЗ внаслідок ДТП, ніж тільки скляних елементів, та за умови оформлення такого ДТП шляхом заповнення Європротоколу (спрощена процедура оформлення ДТП - без виклику ДАІ). Ліміт зобов’язань Страховика щодо виплати страхового відшкодування за кожним та всіма такими страховими випадками сумарно за весь строк дії договору страхування складає 25 000 грн.

Ситуація 3.
У разі настання будь-якого іншого страхового випадку, ніж вказаний в попередніх двох ситуаціях (тобто крім ДТП з Європротоколом, або тільки скляних елементів), внаслідок якого пошкоджені, знищені та (або) викрадені деталі застрахованого автомобіля. При цьому, ліміт зобов’язань Страховика щодо виплати страхового відшкодування за кожним та всіма такими страховими випадками, сумарно за весь строк дії договору страхування складає:

-- 10 000 грн для автомобілів із страховою сумою до 200 000 грн. (включно), або
- 5% страхової суми для автомобілів із страховою сумою більше 200 000 грн.

Нові можливості КАСКО

Страхувальнику надається можливість розширите страхове покриття за договором страхування, обравши одну або декілька «Можливостей».

 

ПРОВІДНА АВТО НОВІ МОЖЛИВОСТІ КАСКО

Можливість 1

Відшкодування витрат на відновлювальний ремонт застрахованого авто, у результаті його пошкодження внаслідок падіння (провалу) під дорожнє покриття за межами автомобільних доріг внаслідок аварій у водопровідних, каналізаційних та опалювальних мережах.

Можливість 2

Розрахунок розміру страхового відшкодування за ризиком «Викрадення» або при конструктивній загибелі застрахованого пошкодженого авто без врахування зносу за період дії Договору.

Можливість 3

Дія Договору за ризиком «Викрадення» у тому випадку, якщо застрахований ТЗ не обладнаний пристроєм проти викрадення (жодним пристроєм проти викрадення).
Можливість 4 Здійснення виплати страхового відшкодування при настанні страхового випадку внаслідок порушення водієм застрахованого авто Правил дорожнього руху.

Розстрочка страхового платежу — можлива сплата частинами.

Строк дії договору страхування — від 15 днів до 1 року.

Територія дії договору страхування — Україна (за виключенням Донецької та Луганської областей, а також АР Крим). Додатково, за бажанням Страхувальника, можна розповсюдити дію договору на країни СНД та Європи, Грузію.

Страхове відшкодування
Відшкодуванню підлягають
прямі матеріальні збитки Страхувальника внаслідок пошкодження, втрати або знищення застрахованого транспортного засобу:

- збиток від пошкодження, знищення або втрати застрахованого ТЗ внаслідок настання страхового випадку;
- витрати на евакуацію (транспортування) пошкодженого ТЗ згідно з умовами договору страхування;
- необхідні й доцільно здійснені витрати на порятунок застрахованого ТЗ і зменшення розміру збитку.

При знищенні або викраденні транспортного засобу сума страхового відшкодування розраховується на підставі дійсної вартості авто.

При пошкодженні транспортного засобу розмір страхового відшкодування визначається на підставі вартості відновлювального ремонту з урахуванням умов договору страхування.

Страхувальник може обрати один із варіантів порядку розрахунку вартості відновлювального ремонту:

- Згідно з рахунками СТО, що здійснює відновлювальний ремонт застрахованого автомобіля, на яку Страхувальника направив Страховик. При цьому, для автомобіля, що на момент страхового випадку знаходились на гарантійному обслуговуванні виробника, - на СТО офіційного дилера марки застрахованого пошкодженого автомобіля за направленням Страховика;
- Згідно з рахунками СТО офіційно, що здійснює відновлювальний ремонт застрахованого автомобіля, за вибором Страхувальника;
- Згідно з розрахунком Страховика, виконаним відповідно до Методики товарознавчої експертизи та оцінки колісних транспортних засобів

Виплата страхового відшкодування може здійснюватися з урахуванням або без урахування зносу замінних деталей і частин.

Програма «ПРОВІДНА Допомога в Дорозі»
(тільки для легкових ТЗ, які не використовуються для проведення навчальної їзди, як таксі або для маршрутних перевезень)

1.1.Перелік послуг, які організовує Страховик:

«ПРОВИДНА Помощь в Пути Standart»
«ПРОВИДНА Помощь в Пути VIP»

Надання інформаційних послуг (опція «Інформаційні послуги»)

так
так

Надання організаційних послуг (опція «Організаційні послуги» )

так
так

Надання послуг евакуації застрахованого ТЗ у разі настання ДТП або поломки (опція «Евакуація» )

так
так
Надання послуг технічної допомоги (опції «Запуск двигуна», «Заміна колеса», «Доставка палива», «Доставка ключів», «Аварійне відкриття замків»)
так
так
Надання послуги з бронювання, оплати готелю та зворотного квитка (опція «Проживання в готелі» )
ні
так
Розміщення застрахованого ТЗ на стоянці, що охороняється (опція «Розміщення на стоянці» )
ні
так
Надання прокатного автомобіля (опція «Оренда автомобіля» )
ні
так

За бажанням Страхувальника в умови страхового покриття можуть бути додатково включені:

- добровільне страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів («Автоцивілка+» );
- добровільне страхування від нещасних випадків для водіїв та пасажирів («ТАЛІСМАН в дорозі»).

 

Замовленння консультації
КАСКО для юридичних осіб
для юридичних осіб