Бізнес Майно

Договором страхування можна застрахувати: об’єкти нерухомості, обладнання (виробниче,- технологічне, торгівельне, товарно-матеріальні цінності і інше) підприємств.

Цей продукт дозволяє запропонувати кожному потенційному Страхувальникові, залежно від рівня його доходу і споживчих переваг, страхове покриття з оптимальним співвідношенням об'єму покриття і ціни продукту

Договір страхування можуть укласти юридичні особи або фізичні особи – підприємці, які на законній підставі володіють, користуються або розпоряджаються майном.

Продукт ПРОВІДНА БІЗНЕС „Майно” призначений для виробничих, торгівельних й інших підприємств та надає надійні страхові гарантії відшкодування при завданні збитків:
- застрахованому майну;
- життю, здоров’ю або майну третіх осіб;
- при виникненні збитків від перерви у виробництві або комерційній діяльності.

На страхування приймаються (при страхуванні майна):
- будинки, споруди, окремі приміщення;
- внутрішнє й зовнішнє оздоблення приміщень, включаючи вбудоване інженерне обладнання й комунікації;
- виробниче, технологічне, торговельне, офісне обладнання й побутова техніка;
- меблі, інвентар, предмети інтер’єру;
- товарно-матеріальні цінності;
- об’єкти незавершеного будівництва;
- інше майно;
- за згодою сторін - витрати на запобігання настанню страхових випадків, врятування майна й зменшення розміру збитку.

Страхові ризики
- вогневі ризики:
  пожежа, задимлення в результаті пожежі, виділення сажі й корозійного газу, збиток, завданий при гасінні пожежі;
  удар блискавки або вибух кульової блискавки;
  вибух газу, використовуваного в побутових цілях;
  падіння літальних пілотованих об’єктів, їхніх уламків або вантажу.
- стихійні явища:
  буря, ураган, шторм, вихор, смерч;
  град, злива;
  незвичайні для місцевості, де розташований застрахований об’єкт, атмосферні опади;
  повінь, паводок;
  землетрус;
  зсув ґрунту;
  гірські обвали, схід лавин, каменепад, селеві потоки;
  інші стихійні явища (за домовленістю сторін).
- протиправні дії третіх осіб:
  крадіжка зі зламом, грабіж, розбій;
  навмисне пошкодження або знищення застрахованого майна третіми особами, включаючи підпал.
- пошкодження водою:
  внаслідок аварії технічних систем: водопровідних, каналізаційних, опалювальних, систем пожежогасіння (у тому числі внаслідок їхнього пошкодження в результаті впливу низьких температур);
  внаслідок проникнення води із сусідніх приміщень.
- наїзд на застраховане майно наземних транспортних засобів.
- вибух парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів і приладів, які працюють на стисненому повітрі й газі.
- випадкові зовнішні впливи: падіння на застраховане майно сторонніх предметів; удари й зіткнення із тваринами або птахами;
- наїзд транспортних засобів
- інші ризики (за домовленістю сторін).

Додатково можна застрахувати биття скляних елементів будівлі, відповідальність перед третіми особами, а також збитки, які може понести підприємство у випадку перерви в господарській діяльності.

Розмір страхової суми встановлюється при укладенні договору страхування й відповідає розміру дійсної вартості майна.

Франшиза
Договором страхування передбачена безумовна франшиза – частина збитку, яку ПРОВІДНА не відшкодовує і яка у всіх випадках віднімається від суми страхового відшкодування.

Розмір страхового платежу залежить від розміру страхової суми й величини страхового тарифу. Тариф установлюється з урахуванням:
- переліку страхових ризиків;
- типу майна, заявленого на страхування;
- розміру безумовної франшизи;
- строку дії договору страхування;
- інших чинників, що впливають на ступінь страхового ризику.

Розстрочка страхового платежу – можлива сплата декількома частинами.

Строк дії договору страхування - до 1 року.

Територія дії договору страхування – адреса, за якою знаходиться застраховане майно.

Страхове відшкодування:
- при пошкодженні застрахованого майна розмір збитку визначається в розмірі вартості ремонту, необхідного для приведення застрахованого майна до стану, у якому воно перебувало до настання страхового випадку за винятком франшизи;
- при знищенні застрахованого майна розмір збитку визначається в розмірі страхової суми або дійсної вартості майна до настання страхового випадку (залежно від умов страхування), без урахування вартості залишків майна, придатних для подальшого використання або реалізації і за винятком франишизи.

 

Замовленння консультації
Бізнес Майно
для юридичних осіб