Автоцивілка

Договір страхування необхідний власникам наземних транспортних засобів, які експлуатуються на території Україні, а також для транспортних засобів, ввезених на територію України для тимчасового користування, зареєстрованих в інших країнах.

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ("Автоцивілка") здійснюється на підставі Закону України „Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” від 1 липня 2004 року № 1961-IV.

Переваги страхування "автоцивілки" в ПРОВІДНІЙ: 
- Відшкодування збитків потерпілим в разі ДТП з вини застрахованого; 
- Цілодобова диспетчерська служба; 
- Виїзд представника компанії на місце ДТП (у разі необхідності); 
- Допомога в заповненні та зборі документів; 
- Мережа Центрів врегулювання збитків по всій Україні; 
- Можливість укладення Договору з нульовою франшизой; 
- Захист великій та стабільній Компанії.

Договір страхування необхідний власникам наземних транспортних засобів, які експлуатуються на території Україні, а також для транспортних засобів, ввезених на територію України для тимчасового користування, зареєстрованих в інших країнах.

Договори обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників ТЗ, які підлягають обов'язковому технічному контролю, згідно Закону України «Про дорожній рух» укладаються страховиками за умови проходження зумовленими ТЗ обов'язкового технічного контролю, якщо вони за даними протоколу перевірки технічного стану визнані технічно справними.

При укладанні Договору Страховик забезпечує Страхувальника бланком Європротоколу (спеціальний бланк - повідомлення про ДТП уніфікованого по всій Європі зразка), який дозволяє скористатися механізмом спрощеного оформлення ДТП з незначними наслідками.

Страхуванню підлягають майнові інтереси, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної життю, здоров'ю, майну потерпілих третіх осіб внаслідок експлуатації транспортного засобу.

Страховим випадком є дорожньо-транспортна пригода, що сталася за участю транспортного засобу Страхувальника (особи, відповідальність якої застрахована) і внаслідок якої настає його цивільно-правова відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам.

Ліміт відповідальності страховика

Відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" обов'язковий ліміт відповідальності страховика за шкоду, заподіяну: 
- Майну потерпілих - 100 000 грн. на одного потерпілого. 
- Життю, здоров'ю потерпілих - 200 000 грн. на одного потерпілого.

Додатково, з метою збільшення страхової суми, може бути укладений договір добровільного страхування відповідальності автовласника.

 Франшиза

 Договором страхування передбачається безумовна франшиза - частина збитку, яку ПРОВІДНА не відшкодовує..

Розмір франшизи при відшкодуванні шкоди, заподіяної майну потерпілих, встановлюється при укладанні Договору обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності і не може перевищувати 2% від ліміту відповідальності ПРОВІДНОЇ, в межах якого відшкодовується збиток, заподіяний майну потерпілих і становить 0 грн. Франшиза в розмірі до 1000 грн. встановлена тільки для окремих категорій транспортних засобів.

При відшкодуванні шкоди, заподіяної життю та здоров'ю потерпілих, франшиза не застосовується.

Укладення Договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності

Відповідно до Закону України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» договір страхування може укласти будь-яка особа, яка експлуатує ТЗ на законній підставі, крім випадків надання знижки при укладенні договору для пільгових категорій громадян.

За Договором застрахована відповідальність будь-якої особи, яка керує транспортним засобом на законних підставах.

Розмір страхового платежу затверджений Законом України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» і залежить від:
- Типу і характеристик транспортного засобу;
- Території, періоду та сфери використання транспортного засобу;
- Терміну дії Договору страхування.

За безаварійну експлуатацію транспортних засобів у період дії попередніх договорів страхування може надаватися бонус.

Пільги при укладенні договору страхування надаються громадянам України, які є власниками ТЗ:

 - Пенсіонерам;
 - Інвалідам ІІ групи;
 - Учасникам війни;
 - Постраждалим від катастрофи на Чорнобильській АЕС І або ІІ категорій
.

 Термін дії Договору страхування.

Термін дії Договору щодо ТЗ, постійно зареєстрованих в Україні, які не підлягають обов'язковому технічному контролю – 1 рік.

Термін дії Договору щодо ТЗ, які на момент укладення Договору не пройшли державну реєстрацію або мають тимчасову реєстрацію в Україну – від 15 днів до  1 року, при цьому строк дії поліса визначається:
 - 
Якщо ТЗ незареєстрований - договір укладається на період, що залишився до дати реєстрації такого ТЗ;
 - Якщо ТЗ має тимчасову реєстрацію - на термін, який залишився до дати проведення постійної реєстрації такого ТЗ;
 - Якщо ТЗ зареєстровано на території іноземних держав - на період тимчасового перебування такого ТЗ на території Україні.

 Термін дії Договору ОСЦПВ щодо ТЗ, які підлягають обов'язковому технічному контролю не повинен перевищувати термін, що залишився до дати проходження ТЗ чергового обов'язкового технічного контролю, згідно вимог Закону України «Про дорожній рух».

Територія дії Договору страхування - Україна.

Документи для укладення договору страхування:

 - Ідентифікаційний номер Страхувальника;
 - Водійське посвідчення;
 - Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
 - Протокол обов'язкового технічного контролю (для ТЗ, що підлягають обов'язковому технічному контролю);
 - Для отримання пільги - пенсійне посвідчення, посвідчення інваліда ІІ-ї групи, посвідчення учасника війни, посвідчення потерпілого від Чорнобильської катастрофи І-ї або ІІ-ї категорії.

Страхове відшкодування:

 При нанесенні шкоди життю та здоров'ю третьої особивідшкодовуються витрати, пов'язані з:
 - Лікуванням;
 - Тимчасовою втратою працездатності;
 - Стійкою втратою працездатності;
 - Смертю.

При нанесенні шкоди майну третіх осіб відшкодовується реальний збиток, пов'язаний з:
- пошкодженням чи знищенням транспортного засобу потерпілого;
- пошкодженням чи знищенням майна потерпілого;
- пошкодженням чи знищенням доріг, дорожніх споруд, технічних засобів регулювання руху;
- проведенням рятувальних робіт у результаті ДТП;
- пошкодженням транспортного засобу, який використовується для доставки потерпілого до медичного закладу або із забрудненням салону такого транспортного засобу;
- евакуацією транспортних засобів.

Потерпілому може відшкодовуватися моральна шкода згідно ст. 23 Цивільного Кодексу.

Згідно зі змінами, внесеними до Закону України від 17.02.2011г, при настанні ДТП з незначними наслідками (без травмованих і загиблих осіб) і якщо сума завданих збитків кожному з пошкоджених транспортних засобів не перевищує 50 000 грн, водії ТС - учасники ДТП можуть скористатися бланком Європротоколу шляхом обопільного його оформлення і підписання, що істотно спростить механізм оформлення ДТП.

Якщо учасники ДТП скористалися бланком Європротоколу, то вони:

- мають право залишити місце ДТП;
- звільняються від адміністративної відповідальності, передбаченої за заподіяння ДТП, згідно статті 124 Кодексу про адміністративні правопорушення за вчинення ДТП;
- повинні повідомити страхову компанію про настання ДТП і надати заповнений бланк.

Якщо учасники ДТП вважають за необхідне викликати на місце ДТП співробітників ДАІ і оформити ДТП звичайним способом, співробітники ДАІ не мають права відмовити автовласникам у складанні відповідних документів на місці ДТП.

 

Замовленння консультації
Автоцивілка
для юридичних осіб