Акція «ПРИВЕДИ ДРУГА!»

Офіційні умови Акції
«
Приведи друга!» (далі - Умови)

 

1. Організатор Акції:

1.1. Ініціатором та організатором Акції «Приведи друга!» (надалі – Акція) є Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «ПРОВІДНА» (далі – СК «ПРОВІДНА»).

1.2. Місцезнаходження СК «ПРОВІДНА»: пр. Повітрофлотський, 25, м. Київ, 03042, Україна. Адреса для листування: бульв. Тараса Шевченка, 37/122, м. Київ, 01032, Україна,
тел.: (044) 492-18-18.

 2. Період та територія проведення Акції:

2.1.  Період проведення Акції з  01 жовтня до 31 грудня 2022 року включно (далі за текстом – «Період проведення Акції»).

2.2. Акція проводиться на всій території України, крім: тимчасово окупованої території та населених пунктів територіальних громад, що перебувають в тимчасовій окупації; території, на якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження.

 3.      Учасниками Акції можуть бути:

3.1. Страхувальники –  дієздатні фізичні особи, які мають намір укласти в Період проведення Акції або пролонгувати на новий період договір добровільного страхування майна зі строком дії 1 (один) рік за одним із наступних страхових продуктів:

·     «ПРОВІДНА Квартира Універсал»;

·     «ПРОВІДНА Будинок Універсал»;

·     «Квартира в безпеці».

В акції не приймають участі будинки з дерев'яними конструкціями, страхова сума по яким перевищує 1,5 млн. грн.

 3.2. Страхувальники – дієздатні фізичні особи, які мають намір укласти в Період проведення Акції або пролонгувати на новий період договір добровільного  страхування від нещасних випадків зі строком дії 1 (один) рік за страховим продуктом:

·     «Добровільне страхування від нещасних випадків».

 3.3. Страхувальники – дієздатні фізичні та юридичні особи, які мають намір укласти в Період проведення Акції або пролонгувати на новий період договір добровільного страхування наземних транспортних засобів зі строком дії 1 (один) рік за одним із наступних страхових продуктів:

·     «Провідна Автокласика»;

·     «Провідна VIP».

 3.4. Страхувальники – дієздатні  фізичні особи, які мають намір укласти в Період проведення Акції або пролонгувати на новий період договір добровільного медичного страхування зі строком дії 1 (один) рік за одним із наступних страхових продуктів:

·     «ПРОВІДНА ТУРБОТА ПРЕМІУМ»;

·     «ПРОВІДНА ТУРБОТА про дитину»;

·     «ПРОВІДНА ТУРБОТА про фізичних осіб» за класом «Еліт», «VIP»;

·     «Медицина для кожного» за класом «Еліт», «VIP».

 3.5. Учасниками акції є нові клієнти СК «ПРОВІДНА» та постійні клієнти, які не є збитковими. Рівень збитковості клієнта визначає андерайтер.

3.6. Учасниками Акції за Умовами не можуть бути штатні працівники Товариства та члени їх сімей.

 4.      Порядок застосування Умов Акції:

4.1. Для учасників Акції встановлюються акційні ціни (страховий платіж) та надаються додаткові опції за страховими продуктами при виконанні наступних умов:

4.1.1. за п.п. 3.1.-3.2 цих Умов – у разі залучення на страхування 1 (однієї) та більше осіб за страховими продуктами, зазначеними у п.п. 3.1.- 3.4 цих Умов, з мінімальним розміром страхового платежу 500 (пятсот) гривень на одну особу.

4.1.2. за п. 3.3. цих Умов – у разі залучення на страхування:

1 (однієї) особи за страховими продуктами, зазначеними у п.п. 3.1.- 3.4. цих Умов.

2 (двох) та більше осіб за страховими продуктами, зазначеними у п.п. 3.1.- 3.4. цих Умов, з обов’язковою умовою оформлення залученою особою якнайменше 1 (одного) договору за продуктами, зазначеними у п. 3.3.-3.4. цих Умов.

4.1.3. за п. 3.4. цих Умов – у разі залучення на страхування 1 (однієї) та більше осіб за страховими продуктами, зазначеними у п.п. 3.3.- 3.4. цих Умов.

 4.2. Зазначені Умови застосовуються за страховими продуктами, вказаними в п.п. 3.1.- 3.4. Умов, для 1 (однієї) особи – учасника Акції за договорами страхування, які:

укладаються в період проведення Акції, за умови одночасної сплати страхових платежів за договорами страхування залучених осіб в період проведення Акції, в т.ч. з застосуванням розстрочки та (або) відстрочки страхового платежу;

пролонгуються на наступний період, в т.ч. з застосуванням розстрочки та (або) відстрочки страхового платежу.

 4.3. Залученою на страхування 1 (однією) особою вважається  фізична або юридична особа, яка вперше стала клієнтом або застрахованою особою СК «ПРОВІДНА» в період проведення Акції, незалежно від кількості оформлених договорів такою особою.

 4.4. Основною складовою цих Умов є застосування спеціального коефіцієнту для визначення акційної ціни страхових продуктів та надання додаткових опцій.

 4.5. Страховий тариф за цими Умовами визначається шляхом множення розрахункового страхового тарифу на спеціальний коефіцієнт, зазначений в Таблиці 1 цих Умов.

 4.6. Значення спеціального коефіцієнту та додаткові опції передбачені Таблицею 1 цих Умов:

4.7.Укладення договорів страхування на Акційних умовах здійснюється при наявності попереднього Андерайтерського висновку.

 4.8.Інформування щодо Умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Умов на інтернет-сторінці СК «ПРОВІДНА» www.providna.ua, у кожному офісі та в агентів СК «ПРОВІДНА». Крім того, консультації щодо участі в Акції можна отримати за телефоном Контакт-центру СК«ПРОВІДНА»:

044-492-18-18

, 095-933-50-50, 073-933-50-50, 096-933-50-50.