Languages

_

Страхові продукти

Наявність страхового полісу підвищує фінансову стійкість бізнесу. Це доводить практика тисяч підприємств України і всього світу. Десятки чинників, від форс-мажору до жорстких методів конкурентної боротьби, щодня створюють загрозу існуванню і успіху Вашої справи. Надійний страховий захист допомагає набути упевненості в завтрашньому дні, створює репутацію компанії перед клієнтами і кредиторами як надійного і відповідального партнера.

ПРОВІДНА пропонує надійні програми страхового захисту бізнесу, які покривають практично усі риски, пов'язані з підприємницькою діяльністю, - виробничих підприємств, магазинів, ресторанів, автосалонів, офісних і складських приміщень і багатьох інших.

ПРОВІДНА застосовує індивідуальний підхід до кожного клієнта, який полягає в ретельному вивченні специфіки діяльності підприємства, визначенні ризиків, якими клієнт може управляти самостійно, а також ризиків, які доцільно застрахувати.

У разі настання страхової події, компанія оперативно здійснює страхову виплату з метою збереження стабільної роботи підприємства.

Інформація для клієнта

відповідно до вимог ч. 2 ст. 12 Закону України "Про фінансові послуги і державне регулювання ринків фінансових послуг" 

1). Фінансова послуга, яка пропонується Вам та буде надаватися нашою Компанією після укладення відповідного договору страхування, є послугою у сфері страхування. Вартість цієї послуги визначено відповідно до нормативних актів у сфері страхування та правил страхування Компанії, складає сума, зазначена в договорі страхування в полі (розділі) «Страховий платіж». 

 2) Надання додаткових фінансових послуг при здійсненні страхування не передбачено.   

3) Згідно з п.п. 165.1.27. п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи:  

сума страхової виплати, страхового відшкодування або викупна сума, отримана платником податку за договором страхування від страховика-резидента, іншого ніж довгострокове страхування життя (у тому числі страхування довічних пенсій) та недержавне пенсійне забезпечення, у разі виконання таких умов:  

- під час страхування майна сума страхового відшкодування не може перевищувати вартість застрахованого майна, визначену за звичайними цінами на дату укладення страхового договору, збільшену на суму сплачених страхових платежів (страхових внесків, страхових премій);  

- під час страхування цивільної відповідальності сума страхового відшкодування не може перевищувати розмір шкоди, фактично заподіяної вигодонабувачу (бенефіціару), яка визначається за звичайними цінами на дату такої страхової виплати; 

У разі дотримання вищезгаданих умов податок на доходи фізичних осіб за рахунок страхувальника з суми страхового відшкодування сплаті не підлягає

4) Правові наслідки та порядок здійснення розрахунків зі страхувальником-фізичною особою внаслідок дострокового припинення надання послуги страхування (договору страхування) зазначені в статті 28 Закону України «Про страхування», відповідно до якої: 

У разі дострокового припинення дії договору страхування, крім договору страхування життя, за вимогою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору страхування, то останній повертає страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 

У разі дострокового припинення договору страхування, крім страхування життя, за вимогою страховика страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, то страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. 

Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі, за умови дострокового припинення договору страхування. 

5) Заяви і скарги страхувальників, як споживачів послуг страхування, в Компанії розглядаються відповідно до Методичних рекомендацій щодо розгляду звернень зовнішніх клієнтів підрозділами Блоку клієнтського сервісу, затверджених Наказом Голови Правління від 30.11.2012 року № 250. 

6) Органом, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг, є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (адреса: 01001, м. Київ; вул. Б. Грінченко, 3, тел.(044) 234-39-46).

Органом, який здійснює захист прав споживачів в м. Києві є Інспекція з питань захисту прав споживачів в м. Києві (адреса: м. Київ, вул. Терьохіна, 8-а, тел.(044) 463-70-32). 

7) Компанією не пропонуються фінансові послуги, які надаються іншими фінансовими установами.    

 З повагою,
Правління ПрАТ "СК " ПРОВІДНА".